Vždy fotografie dle jednotlivých osobností s individuálním přístupem. Každý jsme jiný, každý má jinou osobnost a jiné požadavky. 

FOTO PORTFOILO